Prevenirea abandonului scolar

Campania de informare si consientizare privind abandonul scolar

O campanie de crestere a gradului de constientizare in vederea prevenirii si reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii. Campania va include si o serie de workshopuri ce vor trata importanta educatiei in viata copiilor si impactul implicarii pozitive a parintilor si a comunitatii, sustinute de un aware parenting instructor cu experienta in gestionarea relatiilor dintre parinti si copii in vederea stimularii activitatii scolare eficiente a copiilor. Campania va include, pe parcursul a 6 luni, 33 de sesiuni de informare ce vor urmari cresterea gradului de constientizare a min. 600 de persoane din comunitatile identificate ca avand un grad ridicat al riscului de abandon scolar, privind importanta educatiei in viata copiilor si impactul implicarii pozitive a parintilor si a comunitatii. In cadrul campaniei se vor organiza si 10 workshopuri cu tema “Importanta educatiei in viata copiilor si impactul implicarii pozitive a parintilor” in cadrul comunitatilor si vizeaza 200 de tutori/parinti de elevi recrutati in cadrul grupului tinta.


Sesiuni de informare si consiliere in vederea prevenirii abandonului scolar

O serie de sesiuni de informare si consiliere adresate elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii si pentru familiile acestora in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii.

Sesiunile de informare si consiliere vor fi furnizate pentru doua grupuri tinta si anume:

  • 660 elevi cu risc de abandon si va viza aspecte precum: autocunoasterea, imbunatatirea relatiei cu parintii, imbunatatirea relatiilor cu colegii, tehnici de invatare eficienta, dezvoltarea atitudinii pozitive fata de scoala, dezvoltarea abilitatilor emotionale si sociale.

  • 200 de parinti/tutori ai elevilor si va consta in sesiuni individuale si de gup referitor la importanta educatiei, conectarea educatiei cu accesul pe piata muncii, prevenirea abandonului scolar, dezvoltarea relatiei cu parintii pentru identificarea problemelor aparute in relatia copil-parinte-scoala-comunitate


Sprijin pentru dezvoltarea invatarii non-formale si informale

O serie de 66 de workshopuri intitulate “Obiective si lectii de viata”, sustinute in 33 comunitati pentru 660 elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, ce au ca scop sprijinirea dezvoltarii invatarii non-formale si informale cu scopul dezvoltarii de abilitati de viata a copiilor si incurajarea dragostei de invatatura.

TABARA VACANTA 2015: 48 de elevi cu risc de parasire timpurie a scolii din grupului tinta al proiectului, ce provin din medii dezavantajate, cu situatie materiala precara, care nu au avut posibilitatea de a merge in excursii/vacante in ultimii ani, se va organiza TABARA VACANTA 2015, pentru o perioada de 7 zile, unde vor participa la activitati de dezvoltare a invatarii non-formale si informale.Corectarea abandonului scolar

Sesiuni de orientare si consiliere in vederea corectarii abandonului scolar

O serie de sesiuni de orientare si consiliere adresate persoanelor care au parasit timpuriu scoala sau nu au absolvit invatamantul obligatoriu in vederea corectarii fenomenului de parasire timpurie a scolii/abandon scolar.

Sesiunile vor urmari deasemenea furnizarea serviciilor de orientare si consiliere a grupului tinta, din punctul de vedere al motivatiei, in vederea participarii la ADS, dar si in vederea prevenirii abandonului ADS.

Beneficiarii sesiunilor de orientare si consiliere vor fi 110 persoane care au parasit timpuriu scoala si 100 de persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu.


A doua sansa

Un program ce are ca scop sprijinirea persoanelor care au parasit timpuriu scoala sau nu au absolvit invatamantul obligatoriu pentru recuperarea invaţamantului primar, facilitand organizarea unei serii de module ce le va permite acestora posibilitatea absolvirii invaţamantului primar.

Beneficiarii programului ADS vor fi 110 persoane care au parasit timpuriu scoala si 100 de persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu. Acestia vor beneficia de actiuni specifice pentru imbunatatirea si promovarea abilitatilor speciale in scopul facilitarii integrarii sociale a populatiei in educatia de tip “a doua sansa” (ADS).

Programul ADS va fi derulat considerand particularitatile si nevoile de formare in procesul educativ. In urma promovarii modulelor, participantilor li se va elibera o “adeverinta de promovare a modulului” echivalenta cu absolvirea claselor primare corespunzatoare.